Atgriešana un garantija

 

Atteikuma tiesības (attiecas uz Distances līgumu ar fiziskām personām)

1.     Jūs variet izmantot atteikuma tiesības un preci atgriezt 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinies vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri. Latvijas likumdošana nosaka, ka tirgotāja pienākums ir atmaksāt par pirkumu samaksāto naudu 14 darba dienu laikā. Preces atteikuma tiesības tiek pieņemtas un izskatītas pēc Latvijas likumdošanā noteiktās kārtības.

2.     Ja vēlies izmantot atteikuma tiesības – lūdzam ņemt vērā šādus ieteikumus:

2.1 pārbaudiet, taču nelietojiet preci;
2.2 neatveriet audioieraksta, videoieraksta vai datora programmatūras iepakojumu 
2.2 saglabājiet un nesabojājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju 

3.     Gadījumā, ja tomēr vēlaties atteikties no preces, nogādājiet to SIA VENSOM noliktavā Brīvības gatve 445B, Rīga, LV-1024. Jums būs jāsedz tiešās izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu. Neizmirstiet pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

4.     Atteikuma veidlapas paraugu var lejuplādēt šeit.

 

Garantija

1.     Visām SIA VENSOM pirktajām precēm, saskaņā ar LR likumdošanu, patērētājiem nodrošinām 2 gadu garantiju. Uz lietotām precēm attiecas pārdevēja vai ražotāja garantija, un dažos gadījumos termiņš var būt viens gads vai mazāk.

2.     Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Jūs varat uzrādīt:

2.1  pirkumu apliecinošu dokumentu (Pavadzīme, čeks vai kvīts);

2.2  ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

 

3.     Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

3.1  precei ir mehānisks bojājums;

3.2  precei ir garantijas plombu, iekārtas sērijas numuru bojājumi vai pats esiet mēģinājis novērst iekārtas bojājumu;

3.3  bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);

3.4  bojājums radies no tā, ka iekārtā iekļuvis svešķermenis, šķidrums, kukaiņi utt;

3.5  ja esiet izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī neoriģinālos izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;

3.6  bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, dēļ kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);

3.7  nebūsiet veicis regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama piem. datora tīrīšana no putekļiem u.c.);

3.8  izmantosiet preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece šādiem nolūkiem nav paredzēta).

4.     Ražotāja garantija neattiecas uz jebkura veida datu zaudēšanu datu nesējos CD/DVD/Blu-Ray matricās, zibatmiņās, atmiņas kartēs, cietajos diskos u.c., kas radušies vai var rasties augstāk minēto datu nesēju bojājumu (tiešo vai netiešo) rezultātā. SIA VENSOM nenes atbildību par datu nozaudēšanu, lietojot no SIA VENSOM iegādātus datu nesējus. Klienta pienākums ir pašam parūpēties par savu datu drošību un veikt datu rezerves kopēšanu.

5.     2 gadu garantija neattiecas uz izejmateriāliem, piemēram, printera tintēm, toneriem, portatīvo datoru, mobilo telefonu un visa veida akumulatoru baterijām, izejmateriāliem, visām tāda veida precēm, kas pakļautas dabiskam nolietojumam.

6.     Pirms preces nodošanas remontā parūpējaties par savu datu drošību. Servisa centri negarantē datu saglabāšanu pēc remonta, par datu rezerves kopijām atbildīgs ir pats klients. Nodrošinieties ar datu rezerves kopijām.

7.     SIA VENSOM nenes atbildību par klienta datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī instalēto programmatūru.

8.   Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, preci vēlams iesniegt standarta komplektācijā (ar papildaprīkojumu, barošanas bloku, speciālajiem kabeļiem u.c.).

9.   Garantijas sniedzējs vai nodrošinātājs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības patērētājam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar patērētāju).

 

10. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā, izņemot gadījumus kad garantijas nodrošinātājs nevar izpildīt punkta 9. noteikumus. Par tehnikas aizvietošanas iespējam ir atbildīgs pārdevējs, iepriekš saskaņojot to ar klientu.

 

11. Nomainītai / saremontētai iekārtai saglabājas iepriekšējais garantijas laiks.

 

12. Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai arī garantijas remonts netiek apstiprināts, šo noteikumu 3. punktā uzrādīto iemeslu dēļ, SIA VENSOM vai ražotāja autorizētais servisa centrs patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku.